Logo Hof van Zundert

Groepsbegeleiding

Hof van Zundert ondersteunt bij activering en dagbesteding met als doel om jou weer te laten participeren in de maatschappij. Sociale contacten en activiteiten buiten de deur kunnen jouw veerkracht en zelfredzaamheid vergroten, persoonlijke groei bevorderen en het geeft ritme aan je dag. Samen met jou kijken we wat je kan en  wat je wil. Het kan gaan om ondersteuning bij het vinden van dagactiviteiten, een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Samen stellen we een plan van aanpak op. De begeleiding is zowel individueel als in groepsverband.

Het team van Hof van Zundert wil vanuit gelijkwaardigheid jouw talenten inzetten om te komen tot een zinvolle dagbesteding/werk. Wij bieden een veilige en stimulerende omgeving waarbij je zo zelfstandig mogelijk met ons samenwerkt.  Als het binnen jouw mogelijkheid past kijken we of je deel kunt nemen aan regulier werk, vrijwilligerswerk of onderwijs. Soms is het eerst nodig om te werken aan stabilisatie, herstel, of het terugvinden van eigenwaarde. Wij helpen je om voldoening te vinden in het werk en bieden kans om te groeien of om terugval te voorkomen.

Hof van Zundert
Slogan Hof van Zundert